ceskyenglishdeutsch
Slavek2 Lavka 2021 450x350pic 2
  
Boleslav Keprt, PhD.

Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově a autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU, kde se věnoval psychosomatickým disciplínám. Absolvoval výcvik v Procesově orientované psychoterapii a čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Satiterapii (terapie založená na všímavosti/mindfulness), výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik doprovázení umírajících v hospici, výcvik v krizové intervenci a další rozvojové kurzy. Svoje dovednosti a kondici také čerpá z mnohaleté meditační praxe, které se věnoval i při půlročním pobytu v klášteře v Barmě. Jeho terapeutický přístup dále inspiroval focusing, PBSP, gestalt terapie, psychodrama a rodinné konstelace. Velkým zdrojem inspirace a energie je pro něj dialogické jednání, které učí na DAMU. Profesně se věnuje hlavně psychoterapii v centrech Lávka a PoPoli, vedení programů mindfulness, lektorování seberozvojových kurzů a krizové intervenci.

V Lávce působí jako psychoterapeut a lektor.

Kontakt
Telefon: +420732941890
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa pracoviště: PoPoli, Víta Nejedlého 15, Praha 3

Kurzy

► Mindfulness programy
► Smrt - průvodce a spojenec

Ceník služeb
Individuální terapie: 1400 Kč / 50 minut
Párová a rodinná terapie: 2200 Kč / 80 minut
Pokud jste momentálně v obtížné životní situaci, je možné domluvit sníženou cenu.

Zrušení domluveného termínu
Domluvený termín je možné zrušit či se přeobjednat na jiný termín. V případě že se klient na sezení nedostaví nebo sezení zruší v kratší době než 24 hodin před sezením, je povinen uhradit plnou cenu.

---

Dokument pro Český rozhlas
On fakt někam odcházel - Příběh dobrého umírání v kruhu rodiny. Rozhlasový dokument s Terezou a jejím příběhem doprovázení umírajícího člena rodiny. Aneb jak si to udělat po svém.

Knihy a články

Dialogy s vnitřním kritikem: jak proměnit negativní hlasy ve zdroj síly a inspirace (nakladatelství Brkola, 2022)
Smrt – strašák nebo spojenec? (Pravý domácí časopis 11/2017)
Co se můžeme naučit od umírajících? (Psychologie dnes, č.7-8 2008)

Překlady
Nyanaponika Thera: Město mysli
Ronald David Laing: Uzly

Přednášky
Jeviště života
Vlny životního mýtu

---

MINDFULNESS

Meditace všímavosti (mindfulness) se věnuji od roku 1992 a podstatným způsobem ovlivnila můj život. Absolvoval jsem nespočet intenzivních meditačních kurzů založených na kultivaci všímavosti (mindfulness). Strávil jsem 3 měsíce v buddhistickém meditačním centru v Anglii a 6 měsíců v meditačních klášterech v Barmě. Jsem absolventem 8 týdenního Mindfulness kurzu v centru Lávka (Jan Honzík, 2015) Od roku 2016 lektoruji základní 8 týdenní výcviky Mindfulness a navazující výcviky pro pokročilé. Mám zkušenost s vedením účastníků, kteří přicházejí s motivací lépe zvládat své fyzické či psychické potíže, účastníků zaměřených na seberozvoj nebo profesní růst – firemní klienti. S výhodou se při vedení účastníků opírám o dlouholeté zkušenosti z terapeutické a facilitační praxe.

TERAPIE

Problémy se kterými se na mě klienti obracejí
Nedostatečné sebevědomí, bezmoc, strachy, úzkosti, vnitřní kritika.
Vztahové problémy a konflikty – nesoulad ve vztahu, rozchod, osamělost, nevěra, potíže v komunikaci.
Adaptace na náročné životní situace – umírání či úmrtí blízké osoby, závažná diagnóza.
Problémy s hledáním identity, LGBT...
Traumatizující zážitky, zneužívání.
Tělesné symptomy, bolesti, zadrhávání...
Psychospirituální krize, dilemata, rozcestí, hledání životního směru. 
Mírnější formy závislostí, opakující se vzorce chování „začarované kruhy“.

Jak probíhá terapeutická setkání?
Terapeutická setkání mají různou podobu, od povídání o vašich problémech, psychodramatické přehrávání problémové vztahové situace, práce s vnitřním kritikem, mapováním nevyužívaných zdrojů stability, kreativity, energie apod. Pracujeme v rovině konsenzuální reality i v rovině snů, symbolů, metafor, které otevírají možnosti nového pohledu na problém a nalézání smyslu.

Terapeutický přístup
Každé setkání je šité na míru tématu, se kterým jako klient, klientka přicházíte. Mnohdy se stává, že nás pak proces objevování „aha“ vhledů do souvislostí zavede k nečekanému, nepředpokládanému, nevídanému rozuzlení.
Není mým úkolem vyřešit něco za vás, nesnažím se odstraňovat problém. Věřím, že v zárodku problému je již obsaženo i řešení, jen je nutné ho objevit. Hlavní filozofií mého přístupu je podporovat větší uvědomění k tomu, co se děje a co by se rádo odehrálo ve vašem životě a vy tomu třeba bráníte. Mám důvěru v to, že to co se děje v našem životě má smysl i když ten smysl není zjevný na první pohled a je třeba ho objevovat a nacházet. Jsem spíše v roli průvodce a pomáhám vytvářet vhodné podmínky pro to, abychom mohli nejprve zvědomovat a začít chápat, proč se děje to, co se ve vašem životě děje – ať již to má podobu strachu, tělesného symptomu, záhadné bolesti, problému ve vztazích. Větším uvědoměním dochází často k pochopení a vhledu do souvislostí, dochází k změně postoje vůči původnímu problému, často k jeho transformaci a tím k úlevě a dovednějšímu zvládání situací.
Krom potíží se kterými přicházíte, mě zajímají vaše sny, pokud si je pamatujete. Zajímá mě, jaké pohádky jste měli v dětství rádi, jaké filmy sledujete, jaké knihy čtete, synchronicity, které se vám dějí. Co vás irituje, dráždí a co vás láká, po čem toužíte. To vše může napomoci k pochopení proč se aktuálně do vašeho života dostaly potíže, které řešíte.  
Při našem setkání jsem v roli terapeuta, odborníka, ale zároveň spoluúčastného člověka. Vždy prozkoumávám i u sebe nakolik se mě samotného problém týká a jak s ním sám dovedu zacházet. Terapie je tak spíše společnou dobrodružnou cestou hledání a objevování. 
Nepohlížím na klienty skrze patologizující názvy diagnóz. Ať už si myslíte, že nějakou diagnózu máte nebo vám ji někdo přidělil, mnohem více mě zajímá, jak daný problém prožíváte, v čem vám brání a v jakých situacích ho zvládáte. 

Důvěra a bezpečí
Aby naše setkání měla smysl a byla nápomocná, je důležitá vzájemná důvěra a bezpečí. Ty se postupně budují a díky nim se můžeme postupně zabývat i do větší hloubky tím, co vás trápí. Je na vás, co vše o sobě chcete říci a v jakou chvíli.  
 
Délka setkávání
Není předem stanoveno, jak dlouho ke mně klienti dochází. Vše je na vzájemné dohodě. Někdy stačí jedno sezení, mnohdy je třeba potkávat se po nějakou dobu 1x týdně nebo 1x za 14 dnů.  

Mlčenlivost
Naše setkání jsou vázaná mlčenlivostí. Sám pro sebe si dělám během terapie písemné poznámky, ale ty nedostává žádná třetí strana. Momentálně pracuji pod supervizí a tak některé situace s klienty konzultuji se svými supervizory. Klient v nich ale zůstává v anonymitě a nesděluji informace, kterými by byl klient identifikovatelný.
Bude mně potěšením hledat a nacházet s vámi cesty k spokojenosti a štěstí.  


VZDĚLÁVÁNÍ

Výcviky
Výcvik v procesově orientované psychoterapii a facilitaci (2013-2021)
Jednoletý výcvik ve facilitaci skupinových procesů (2011)
Jednoletý výcvik pro dobrovolníky – hospic Cesta Domů  (2010)
Výcvik telefonické krizové intervence (2010)
Satiterapie - čtyřletý psychoterapeutický výcvik (2005-2008)  (sati neboli mindfulness, všímavost)

KURZY A SEMINÁŘE

Vztahy, rodina
Vše je to v rodině - procesově orientovaný přístup k práci s dětmi a rodinou (Dawn Menken, 2018)
Příbuzní a jiné příšery – práce s rodinami a rodinnými systémy (Ivan Verný, 2016)
Blízkost, eros, sexualita (I. Verný 2012)
Láska, konflikt a nuda jako části společné cesty v milostných a jiných vztazích (I. Verný 2010)

Konflikty
Jak se „spřátelit“ s konflikty (A. Karia, S. Študentová, 2017)
Tvůrčí oheň konfliktů ( A. Karia, S. Študentová, 2010)

Práce s vnitřním kritikem
 „Jak to se sebou mluvíš?“ Sebekritika a vnitřní práce (Ivan Verný 2018)
Vnitřní a vnější kritik (B. Trimajová, J. Kašáková, 2010);
Krocení démonů v satiterapii (K. Hájek, J. Benda, 2009)

Práce s traumatem
Psychohygiena pomocí metody TRE (Jana Horsáková, 2017)
Úvod do práce s traumatizovanými klienty (Déčko Liberec, 2016)
Všechno má svou prasklinu - procesově orientovaný přístup k práci s traumatem jednotlivců a společnosti (Arlene Audergon, Stáňa Študentová, 2014)

Práce s tělem a pohybem
Tělo v pohybu (Jiří Lössl, DAMU, 2014-2016)
Dílna Maska v dialogu (Ctibor Turba, DAMU, 2015)
Feldenkraisova metoda (Petra Oswaldová, DAMU, 2013/14)

Práce s hlasem, verbálním projevem
Hlasová výchova (Ivana Vostárková, DAMU, 2013-2016)
Dílna přednesu (Vítězslava Ada Fryntová, DAMU, 2013)

Improvizace a dialogické jednání
Studium dialogického jednání (Stanislav Suda, Ivan Vyskočil, od 2004 – dosud, DAMU)
Improvizace (Martin Zbrožek, 2015-2017, HAMU)
Improvizační setkání (Jaroslav Dušek 2010, 2014)

Sny, životní mýtus a změněné stavy vědomí
Kudy kam aneb červená nit života – sny a životní mýtus jako vnitřní navigace (Ivan Verný, 2015)
Touhy, závislosti a změněné stavy vědomí, dobrodružství a objevy stinných zákoutí našeho života (Ivan Verný, 2014)
13. komnata: Sny a snění, mýtické vzorce v dlouhodobých procesech jedinců a generací ( A. Karia, S. Študentová, 2012
Práce se sny (Ivan Verný, 2011)

Smrt, umírání, doprovázení
Úvod do práce s kómatem (P. Ammann 2010)

Moc, leadership
Klíčové kompetence moci – rozvíjení efektivního leadershipu (Julie Diamond, 2015)

Práce se skupinou, celospolečenská témata
Worldwork - Shifting Consciousness in Politics, Economy, Ecology and Relationships (Řecko 2017)
Hlboká demokracia…( A. Karia, S. Študentová, 2010)

Různé
Focusing; rodinné konstelace; nácvik psychodramatické konkretizace a další kurzy osobnostního růstu