ceskyenglishdeutsch
  Přehled
Focusing-archery
Focusing - vědomé propojení mysli a těla

jednodenní workshop
Jan Honzík

 
Terapeutická metoda založená na uvědomování si tělesného ohniska prožívání, porozumění jeho významu a následné spontánní změně prožívání. Na focusingu je úžasné, že nás dostává do kontaktu s našimi emocemi na předpojmové úrovni, takže se můžeme vyhnout starým myšlenkovým schématům bránícím hlubšímu porozumění našim problémům a jejich vyléčení...


► více
FlyingEagle  
Mindfulness training - léčivé schopnosti mysli

osmitýdenní program snižování stresu
Jan Honzík | Slávek Keprt

Program na bázi MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction) rozvíjejí sebe-uvědomění (mindfulness), emoční inteligenci, soustředění, vyrovnanost a odolnost vůči stresu z dlouhodobé nemoci či pracovní zátěže...

► více
Japonské krajiny 1 2
Smrt - průvodce a spojenec

víkendový workshop
Jan Honzík a Slávek Keprt


Sebezkušenostní kurz věnovaný tématu smrti a umírání, jehož cílem je naučit se pracovat s vědomím vlastní smrti, učinit ji svým spojencem na cestě životem a být lépe připraven, až skutečně přijde. Přijetí vlastní pomíjivosti je také předpokladem smysluplné podpory při doprovázení umírajících...

► více
Bodhi leaf 1

Buddha-Dhamma

víkendový kurz buddhistické meditace
Daniel Kaucký & Michal Horák

Víkendový kurz buddhistické meditace s více jak patnáctiletou tradicí je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit se základy buddhistické meditace nebo pro ty, kteří si chtějí zameditovat v podpůrném a klidném prostředí bývalého kapucínského kláštera...

 více
heros-journey-lavka
Hledání vize & Cesta hrdiny

víkendový workshop v Mnichově Hradišti
Honza Honzík a Marek Třešńák

Během kurzu budeme hledat osobní 
vizi - smysluplný směr našeho života, zakotvený v tělesném prožívání (felt sense). Cesta hrdiny je prostředkem, jak vizi naplnit, jak pracovat s překážkami (strážci prahu, nepřáteli...), jak získat průvodce či učitele a jak přinést "poklady" získané během cesty zpět do běžného života k vlastnímu prospěchu i ku prospěchu druhých...


► více
artistsway-lavka  
Umělcova cesta
 
série 12-ti individuálních či skupinových setkání
Kateřina Honzíková
termín dohodou

Umělcova cesta je metoda, jak se dostat do kontaktu se svou kreativitou a jak ji systematicky rozvíjet.S její pomocí objevujeme tvořivé procesy v nás a kolem nás, necháváme je ožívat a nalézáme formy pro jejich vyjádření. Výsledkem tohoto procesu může být nejen schopnost tvořit umělecká díla, ale též objevení nových kreativních přístupů v každodenním životě...

► více
jung worm

Práce se sny podle C. G. Junga

víkendový seminář v Lávce
Michal Pacvoň

Seminář bude rozdělen do dvou bloků. První den si představíme teorii práce se sny, řekneme si něco o různých pojetích a funkcích snu, a také o tom, jak se sny pracovat v každodenním životě. Druhý den se budeme věnovat konkrétním snům účastníků semináře, na kterých si prakticky ukážeme různé metody, jak lze se sny pracovat. Vyzkoušíme si techniku volných asociací, amplifikaci snového materiálu, imaginativní rozvinutí snových motivů, a také rozvinutí snu pomocí kreativního vyjádření...

► více

jung1       
Úvod do analytické psychologie C. G. Junga

serie šesti večerních seminářů
Michal Pacvoň 

Cílem semináře bude představit účastníkům myšlení a dílo Carla Gustava Junga, jeho teoretické základy a praktické metody, které lze použít v psychoterapii nebo v osobním životě každého z nás.

Semináře v sobě budou spojovat teoretickou část, ve které bude v souvislostech představeno Jungovo myšlení a jeho základní pojmy a metody, a praktickou část, během níž se tuto teorii budeme snažit propojit se zkušeností účastníků semináře... 

► více

.     ► archiv