ceskyenglishdeutsch
cestahrdinytext kopie
Hledání vize a cesta hrdiny
víkendový workshop

Termín: 2. - 3. březen 2024
Lektor:  Honza Honzík
Místo: Centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6
Kurzovné: 4100 Kč
Max. počet účastníků. 12

Aktuálně k programu kurzu: Tentokrát bude zaměřený primárně na budování vize a strategie utváření vlastní budoucnosti. Struktura kurzu je postavena na konceptu šamanského vysnívání reality (inspirováno knihami Alberta Villolda) s propojením na mindfulness a tělesné prožívání. Některé postupy budou inspirovány též Ester & Jerry Hicksovými.  

   přihláška  


Součástí kurzu bude
- hledání vize na zákaldě tělesně zakotveného významu prožívání 
- archetypální struktura hrdinské výpravy (Cesta hrdiny)
- hledání spojence (průvodce, učitel, vnitřní síla...)
- práce s obavami, strachem či stínem (strážci prahu, překážky... a jak na ně)
- symbolické zhmotnění nabyté zkušenosti (výroba silového předmětu, rituál...)
- sdílení, integrace, aplikace v každodenním životě

Hledání vize

Každý máme určité dary či schopnosti, které jsou jedinečné, a když je aktivujeme, poskytují nám pocit hlubokého naplnění. Zároveň v sobě neseme vizi skutečně naplňujícího života, s níž jsme ovšem často ztratili pod vlivem životních zkušeností spojení. Ta pravá vize vychází spíš z tělesného prožívání a pociťování, než z našich myšlenek a představ. Skrze zakotvení v těle se můžeme spojit s inspirací, o níž nepochybujeme, protože ji pociťujeme v hloubi svého nitra.

Pokud máme jasně formulovanou vizi, přirozeně budeme přitaho
vat strategie k jejímu naplnění. Bez jasné vize nám nejsou strategie nic platné a naše energie je často využita neefektivně. Naše vize musí být natolik intenzivní, aby nás inspirovala a motivovala.

Ten, kdo orientuje svůj život podle takto zakotvené vize, zažívá pocit smysluplnosti, sebejistoty, síly a inspirace. Jak svou životní vizi odhalit? O tom bude tento kurz.
Budeme pracovat a s různými úrovněmi mysli a těla. Prostřednictvím meditace, kontemplace, vizualizace, psaní, tance a vzájemné podpory budou mít účastníci kurzu možnost spojit se se svou vnitřní touhou po realizaci, tělesně ji procítit a nechat z ní vykrystalizovat svou vizi. 

Cesta hrdiny/hrdinky
Během našeho workshopu se také zaměříme na práci s překážkami (pochybnosti, strach, lenost…), s nimiž se můžeme na své cestě za naplněním vize setkat a které mohou mít podobu rozličných strážců prahu či vnitřních nepřátel. Budeme hledat vnitřního učitele, spojence či rádce, který nás může na cestě za naší vizí doprovázet.

Na cestu za naplněním vize můžeme nahlížet jako na archetypální hrdinskou výpravu, která má své zákonitosti, strukturu a dynamiku. Díky tomu, že si tyto opakující se faktory uvědomíme, můžeme lépe předvídat, s čím se setkáme, a postupovat s větší jistotou a odhodláním.

Ohlasy účastníků

"Cesta Hrdiny byla hrozně důležitým krokem k mé vizi, ke mě samotné. Uvědomila jsem si, co ve mě mi na cestě pomáhá a co naopak brzdí. Řekla jsem si, že už se nebudu bičovat vlastní nedokonalostí a místo toho si tu cestu pěkně užiju! Jak jsem jednou procítila sílu vlastní vize, toho, kde v životě mám být, už nikdy nemůžu jít zpátky tam, kde na tom zas tak nezáleželo ... Příjemná byla rovnováha v dramaturgii - střídání individuální - skupinové práce; aktivity tvůrčí - přemýšlivé, pohyb - sezení, atd. Udržovalo mi to pozornost. Fungovalo na mě sdílení v malé skupině, dvojicích. Vyslovením se dostaly myšlenky ještě o krok dál. Otevřeně nastavený řád, ve kterém bylo snadné sdílet, jak lidsky, tak to, že jsme měli dost času na sebe, jídlo, procházku i odvětrání. Otevřenost z Vaší strany vedla k té naší, partnerský přístup byl skvěle nastavený." ~ Miška

"Kurz byl pro mě velkým balzámem. Díky nasměrování pozornosti na to, co je v našich životech pozitivní, se i dnes stále umím dostat do té energie vize - kdy mi bylo (a je) dobře. Jednotlivé prvky na sebe skvěle navazovaly a v celku vytvořili smysluplný útvar. Velmi oceňuji citlivost a vnímavost lektorů! Je to program pro každého, kdo potřebuje dodat "šťávu" do svého života a zase ho mít rád. Já jsem si z toho vzala hodně. Osobní prožitek byl nenahraditelný. Místo pořádání kurzu bylo také skvěle vybráno. Za mě mám samá pozitiva." ~ Martina P.

"Z kurzu jsme byla nadšená. Je ideální pro lidi, kteří chtějí chytnout směr a nemají tušení, kde začít a co by vůbec chtěli, jak od sebe, tak od života. Cvičení, která jsme delali mi pomohli zbavit se překážek, které bránily v realizaci snů a vyuzití mého plného potenciálu. Honza a Marek vytváří bezpečné prostředí a dokažou hezky spojit celou skupinu. Víkend s nimi mě nabil energií, probudil otupělé smysly a nastartoval kreativitu. Kurz dal mi důvěru, že dokážu ovládat svůj život, mít nad ním kontrolu a dát mu směr, misto jen tak plavat s proudem. Vřele doporučuji každému, nemůžete nic ztratit, jen získat."  ~ Justýna M.

"Oceňuji celou atmosféru kurzu - bydlení v tom krásném klášteře, bezpečné prostředí, Vaši očividnou schopnost pracovat se všemi účastníky stejně profesionálně bez nějakého hodnotícího přístupu, a pro mně osobně bylo důležité jedno: podobným akcím se obvykle vyhýbávám, nebo se na ně neodvážím jet, protože mně děsí esoteričtí lidé, protože si sama nijak esoterická nepřipadám ... a tady jste dokázali dobře skloubit všechny ty techniky, témata atd. s nějakým normálním, "down to earth" přístupem, bez toho, že byste si hráli na nějaké šamany nebo guru.. což pro mně byla fakt velká úleva. Díky hodně zážitkovým technikám si věci lépe vybavuju, jdu na to přes pocity v těle a ty jen tak nezmizí. takže se mi v některých situacích daří rychleji reagovat nebo nějak využít pocitů, které jsem si při kurzu zažila." ~ Bára

" Děkuji za možnost být na Vašem kurzu. Extatický tanec a odpoledne, v kterém jsem si zasadila svou vizi na okraj pole jsou pro mne nezapomenutelné a dechberoucí zážitky. Znám více metod, jak se vypořádat se strachem, a Vaše metoda je rozhodně nejzábavnější, není to jenom práce, člověk si to i užije. A vím, že tam začalo něco ve mně klíčit..." ~ Jarmila


banner-vize-cestahrdiny-1