ceskyenglishdeutsch


FocusingArchier
Focusing – vědomé propojení mysli a tělaNewSymbolsRound

Focusing je terapeutická metoda založená na uvědomování si tělesného ohniska prožívání (focus), porozumění jeho prožívanému významu (felt sense) a následné spontánní změně prožívání, tzv. prožívaném posunu (felt shift).

Na focusingu je úžasné, že nás dostává do kontaktu s naším prožíváním a s našimi emocemi na předpojmové úrovni, takže se můžeme vyhnout starým myšlenkovým schématům, které jsou mnohdy zavádějící a brání hlubšímu porozumění našim problémům a jejich vyléčení.

Tuto metodu vytvořil na univerzitě v Chicagu americký psychoterapeut Eugene Gendlin, blízký spolupracovník Carla Rogerse. Focusing je možné aplikovat v psychoterapii nebo se jej můžeme naučit a používat samostatně jako metodu sebepoznání a psychohygieny.
JEDNODENNÍ KURZ FOCUSINGU - Úvod

V tomto sebezkušenostním workshopu se zaměříme na základní kroky focusingového procesu a teorie. Naučíme se, jak objevovat pociťovaný smysl přímo v našem těle a jak k němu vypěstovat přátelsky empatický vztah. Probereme základy focusingového partnerství, které je nejlepším předpokladem pro rozvoj focusingove praxe.
 
Termíny:
sobota 14. prosince 2024,
9:30-17:00 hod. 
sobota 14. září 2024,
9:30-17:00 hod.
sobota 15. června 2024
, 9:30-17:00 hod. (obsazeno)
sobota 13. dubna 2024, 
9:30-17:00 hod. (obsazeno)
sobota 17. února 2024, 
9:30-17:00 hod. (obsazeno)
sobota 11. listopadu 2023
, 9:30-17:00 hod. (obsazeno)
sobota 10. června 2023
, 9:30-17:00 hod. (obsazeno)
sobota 11. února 2023
, 9:30-17:00 hod. (obsazeno)
sobota 19. listopadu 2022,
9:30-17:00 hod. (obsazeno)

Lektor: Honza Honzík
Místo: Centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice
Kurzovné: 2200 Kč
Max. počet účastníků: 12

► 
 přihláška 

FOCUSING 2 - prohloubení, nácvik provázení ve dvojicích, supervize

Na základě poptávky vypisuji pokračovací kurz pro absolventy úvodního kurzu a pro ty, kteří už mají s focusingem nějakou zkušenost, ale chtějí si své know-how prohloubit, vyjasnit případné nejasnosti a překážky a vyzkoušet si focusingovou práci ve dvojici.
Bude prostor i pro případné supervizní otázky a témata. 
 
Termín: neděle 16. června 2024(obsazeno, můžete se přihlásit jako náhradník)
Lektor: Honza Honzík
Místo: Centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6 - Dejvice
Kurzovné: 2200 Kč
Max. počet účastníků: 12

 přihláška - náhradník 
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA METODY

 Můžete se domluvit zde: https://centrum-lavka.cz/jan-honzik

Ohlasy účastníků

"Kurz focusingu byl pro mě opravdu smysluplně strávený čas, mohla jsem se zastavit, být sama se sebou, nechat se provést i bolavými místy a přitom se cítit stále v bezpečí, nahlédnout do témat druhých lidí a moct je s nimi sdílet. Byl to jen jeden den, ale cítila jsem se po něm odpočatá jako po týdenní dovolené. Vyhovovalo mi tvoje vedení, Honzo, je laskavé, empatické ke každému jednotlivci a zároveň počítá se skupinou jako celkem a jejím směřováním k cíli. Kurz měl jasnou strukturu, ale byl v něm prostor i pro improvizaci, pro několik jedinců možnost jít ve svých vynořených tématech víc do hloubky a pro ostatní možnost nahlédnout do tvé práce s klientem „v přímém přenosu“. Co se týče mých osobních zážitků, nejsilnější byl pro mě ten, kdy se ve mně otevřelo téma nepřijetí - známé, bolavé, už nesčetněkrát dotýkané a občas snad i uchopované během soukromých terapií, ale tentokrát to bylo velice intenzivní znovusetkání se. Během focusingu, kterým jsi nás provázel, jsem se tím tématem cítila zaplavená, ale postupně jsem se od něj dokázala oddělit a v následujících dnech ho v sobě i opečovat. Od té doby je mi v něm klidně. Na focusingu mi vyhovuje, že kombinuje jednak práci s tělem a jednak s obrazovou představou, což je mi oboje blízké. A zatím pokaždé, když jsem tuto techniku zkoušela, ať už s tebou, v rámci focusingového kurzu a mindfullness výcviku, a nebo sama, udivoval mě ten zlomek vteřiny mezi momentem, kdy člověk svůj vnitřní/tělesný obraz pojmenuje, nebo jinak uchopí, a kdy vzápětí samovolně pochopí jeho význam ve svém životě. Děkuju ti za tvé zkušené a srdečné doprovázení a těším se, co přinese focusing 2." ~ Eva M.

"Kurz pro mě byl velmi příjemný a objevný. Cítila jsem se na něm bezpečně, uvolněně, nenuceně. Vyhovoval mi přístup Honzy i Marka. Byl v příjemném prostředí. Organizace kurzu byla hladká. Způsob předání informací byl příjemně přirozený a srozumitelný. Ideální mi přišlo, že krátká teorie byla hned propojená s praktickým cvičením k prožitku focusingu. 

Proces focusingu pro mě byl velice milým překvapením. Měla jsem pocit, že mě unáší příjemný proud. Cítila jsem se  jako když  jsem na dobrodružném výletě, chvílemi skoro jako v pohádce, kde se z ničeho nic před Hloupým Honzou objeví kouzelná babička, která předá Honzovi neznámý magický předmět, který mu pomůže na jeho cestě. Nadchl mě fenomén čerstvosti, pociťovaného smyslu, laskavost k nepříjemným vnitřním prožitkům. Oceňuji :
- plnou přítomnost a pozornost lektorů
- pocit, že jsem vstoupila do nového světa a příjemná překvapení v něm 
- zpětnou vazbu a inspirativní vhledy k mému prožívání
- strukturu pro praktikování focusingu v tištěné podobě
- objev, že tělo a jeho spolupráce s myslí je mnohem mocnější nástroj, než jsem si myslela a zkušenost, jak mohou spolupracovat
- objev, že řeč těla je pro mě v určitých situacích mnohem přirozenější komunikační prostředek
- objev, jak schopnost být tady a teď ukotvuje pocit sebedůvěry
- možnost setkat se s novými lidmi a jejich prožitky na kurzu
- možnost si vyzkoušet provádět někoho focusingem
- inspiraci pro práci se studenty a zdravotníky
Velice děkuji!" ~ Linda Říhová

"Mnohokrát děkuji za nevšední zážitek, bylo to nad očekávání úžasné a Vám oběma za to skládám velkou poklonu. Způsob, s jakým jste s celou skupinou pracovali, dali jí dohromady a výsledek, ke kterému to na konci ve cvičných sezeních byl alespoň pro mě ohromující. Ještě jednou děkuji!" ~ Ondra Vojtěchovský 

"Kurz pro mne byl příjemným zastavením v každodenním pracovním shonu. Kurz jsem doporučila i svým kolegyním v zaměstnání, protože pracujeme s osobami se zdravotním postižením je pro nás psychohygiena velice důležitá. Nebylo pro mě snadné naslouchat tomu, co říká moje tělo, protože většinu dní trávíme v hlučném světě a obklopeni spoustou myšlenek. O minulém víkendu jsem si ale hlavu krásně pročistila mohla v pondělí opět fungovat na 100%. Kurz pro mě byl velkým obohacením nejen kvůli samotné technice focusingu, ale také proto, že se učím meditovat a zklidňovat svou mysl. Děkuji za setkání s Vámi oběma a přeji hodně spokojených účastníků dalších kurzů." ~ Radka Mikulová 

"Geniální metoda přesně pro moje tělo - vřele doporučuji všem - ve zdravém těle zdravý duch!" 
~ Ivana Hrubá

"Kurz byl pro mě velkým přínosem a doporučuji ho každému, kdo touží objevovat sám sebe. Každý z lektorů vnesl do kurzu svou vlastní zkušenost a originální formu výkladu, takže do sebe nakonec vše krásně a přitom srozumitelně zapadlo. Pro mě vskutku objevné. Navíc díky za milou atmosféru!" ~ Radka Prokopová 

"Kurz focusingu byl pro mě velkým přínosem. Zažila jsem velmi příjemné prostředí a plnou pozornost lektora. Souznění ve skupině bylo podporující pro nácvik metody. Jsem ráda za humor, ale i chvíle ticha, které jsme vytvořili. Propojit pocity v těle se slovy, znamenalo úlevu. Objevila jsem řeč vlastních pocitů, naučila se neanalyzovat myslí. Od kurzu fokusuju každý den, cítím se ukotveně v přítomnosti. Zvedla se mi sebeúcta! Jsem za to vděčná. Díky." ~ Jana Koutníková

"To co se mi líbilo byla jednak struktura kurzu. Jasné vyznačení bezpečného prostoru a citlivé propojení teorie a praktických cvičení. Díky tomu, jsem udržovala stále pozornost a čas plynul neuvěřitelně rychle. Praktické ukázky byly fakt super – učení a prožívání!. Domnívám se, že velkou roli hraje také Váš způsob vyjadřování – jste srozumitelný, autentický, ochotný odpovídat na otázky, doptávání se, příjemný hlas… Super bylo ohraničení prostoru pro jednotlivce a pro jeho dotazy (popřípadě vztáhnutí k jeho osobě). Také citlivé komentáře k prožitkům ostatním byly užitečné a člověk si leccos uvědomil a pochopil!" ~ Simona Vaňková

"Navzdory obavám ze setkání (včetně toho, jestli vydržím sedět na polštářích na zemi), jsem byla nadšená.
Vám oběma skládám poklonu za nesmírně citlivý přístup, vnímavost, připravenost celého kurzu. K nevšednímu zážitku přispělo o klidné prostředí, včetně doporučené indické restaurace. Cítila jsem se celou dobu příjemně a bezpečně. Myslím, že do jisté míry využívám prvky z focusingu již od osobního setkání s Honzou, ale jsem ráda, že zazněla i teorie - určitě je to ale běh na dlouhou trať. Neobyčejný kurz a setkání s milými lidmi mi zase dodaly odvahu jít dál. O metodě focusingu vyprávím, kudy chodím." ~ Jana

"Milé přivítání, velmi příjemné prostředí, klid a ticho, relax...a pocit, že jsem tu správně. Při prvním cvičení a instrukci vlézt sám do sebe, jsem byla jak u vytržení. Vůbec mi to nešlo. Nejdřív mě to štvalo, proč se pořád motám okolo těla, ale pak se s hlubokým výdechem vyčistila cesta a nádech mě svezl dovnitř, jak surfaře na vlně. To bylo překvapení. Kdo a co všechno bylo uvnitř. Zaplavila mě nádherná euforie. Prošla jsem, co šlo a všude prohodila kus řeči ... Proces, vedení, to vše bylo příjemné, ale sama jsem cítila jako nejpříjemnější vlastně to, že tam sedím, že jste mi dali prostor, hluboce jste respektovali celý proces, nikdo nic nenamítal, jen jste mě nechali cítit a mluvit a vše přijímali." ~ Radka Zabilanská

"Děkuji vám, že tento kurz pořádáte, mně rozhodně prospěl. Jsem vnímavější ke svým pocitům, možná je všechny ještě nečtu správně, ale je mi rozhodně lépe. Jako bych postupně rozebírala zeď, cihlu po cihle, a za tou zdí je krásný prostor, který jsem zabarikádovala, aby jej nikdo nemohl narušit (a tím mi ublížit), ale současně jsem s ním ztratila kontakt i já sama. Je mi lépe..." ~ Sylva

"Skvělé prostředí, výborný lektor, opravdu málokdy jsem zažil tolik přínosného za v podstatě pár hodin. Obzvláště ocenuji strukturu semináře, osobní přístup zkušeného lektora, který nám, účastníkům, dal dostatek prostoru, aniž by ošidil přínosnou teoretickou část." ~ Roman Barták

"
Pro mě přišel v pravou chvíli. Nedokážu přesně říct, kde/co se ve mně zlomilo, ale od minulé neděle se mi daří mnohem líp přenášet emoce do těla, tam si jich všímat, a tím šetřit energii a hlavně: nenechat se rozhodit. Dokonce jsem po roce začala doma pravidelně cvičit, čemuž jsem se vyhýbala, protože mě bolelo celé tělo." ~ Zuzka Marounková