ceskyenglishdeutsch
Poslání a činnost
 
Psychoterapeutické centrum Lávka poskytuje psychologickou pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Věnujeme se psychoterapii a psychologickému poradenství, pořádáme sebezkušenostní kurzy a semináře, nabízíme pomoc lidem, kteří jsou konfrontováni se smrtí, a pomáháme řešit spory formou mediace
.

Jak pracujeme
 
Lidem, kteří k nám přicházejí, se snažíme porozumět v širších souvislostech, s ohledem na jejich psychickou a tělesnou kondici
, hodnoty, duchovní potřeby a vztahy s druhými lidmi. Při individuální a skupinové práci používáme například postupy zaměřené na porozumění vlastnímu prožívání (emoční inteligence, individuální systemika), psychoterapeutickou práci s tělem a energií (focusing, bioenergetika, kraniosakrální biodynamika), dramaterapeutické postupy (psychodrama), techniky vycházející z klasických spirituálních systémů (meditace, jóga, šamanská cesta) či metodu prostého uvědomování si a přijímání toho, co se děje teď a tady (možná znáte stále populárnější anglické slovo mindfulness).

 

Věda a výzkum

 
V kontextu současného vědeckého výzkumu se zabýváme vlivem sekularizovaných (nenáboženských) forem spirituality na rozvoj lidské mysli a využíváme tyto poznatky v naší praxi. Tento přístup rozšiřuje terapeutické možnosti při práci s tématem smrti a umírání, smyslu života či psychospirituální krize, ale i v dalších případech.

 

     o lavce